Uvjeti korištenja

1. OPĆENITO

Trgovačko Društvo SailCity, yacht charter Ltd. za usluge i turistička agencija (dalje u tekstu: SailCity, yacht charter Ltd.) sa sjedištem u Ptuju pruža putem web portala www.sailcity.com interaktivne usluge koje se sastoje od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, organizacije i posredovanja pri prodaji  usluge smještaja gostiju na plovilima.

Prilikom korištenja web portala www.sailcity.com  korisnik (kupac) je dužan omogućiti i dati istinite, cjelovite i potpune podatke za kontakt. Korištenjem web portala www.sailcity.com od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da se sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranice mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Društvo SailCity, yacht charter Ltd. je isključivi nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.sailcity.com . Izričito i apsolutno je zabranjena svaka povreda autorskih i srodnih prava neovlaštenom distribucijom, kopiranjem,  i prijenosom podataka bez izričite pisane suglasnosti nositelja autorskih i srodnih prava. Navedena povreda predstavlja prekršaj u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 167/03 i 79/07). Korisnik može sa internetske stranice www.sailcity.com bez prethodne pisane suglasnosti preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe. Svi žigovi koji se pojavljuju na stranici www.sailcity.com  su vlasništvo njihovih nositelja i strogo je zabranjena povreda svih prava koja su zaštićena žigom. Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet usluga obilježenih njime.

Pojam „web portal“ označava sve internetske stranice koje se nalaze u okviru registrirane domene SailCity.com.

3. PROMJENA UVJETA

Pristupanjem i korištenjem web portala www.sailcity.com smatra se da je korisnik u cijelosti upoznat i suglasan s uvjetima i pravilima korištenjem, (osim u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), te  Izjavom o povjerljivosti podataka. Društvo SailCity, yacht charter Ltd. zadržava pravo promjene i modifikacije Uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku bez prethodne pisane najave. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na web portalu. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja kako bi bio upoznat s istima, te se smatra da je činom pristupanja stranici  www.sailcity.com  upoznat s trenutno važećim  Uvjetima korištenja iste. 

Uvjeti korištenja u svojoj cjelini propisuju pravila koja se odnose na korištenje internetskih stranica www.sailcity.com od strane korisnika, posjetitelja web portala.

4. OPREMA KORISNIKA

Svaki korisnik je dužan brinuti se i održavati svoju računalnu opremu, uključujući cjelokupni hardver i softver koji koristi i posjeduje. Društvo SailCity, yacht charter Ltd. nije odgovorno za bilo kava oštećenja bilo kojeg djela  računalne opreme koje može nastati kao posljedica korištenja web portala www.sailcity.com.

Svaki korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta dopušta uporabu i obradu prikupljenih podataka u svrhe djelovanja sistema i za slanje elektronske pošte, a www.sailcity.com  se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni od strane krajnjeg korisnika.

5. PONAŠANJE KORISNIKA

Društvo SailCity, yacht charter Ltd. izričito zabranjuje objavu materijala koji je nezakonit, nemoralan, prijeteći ili na drugi način krši važeće pozitivne propise u Republici Sloveniji. Takav sadržaj vlasnik web portala je ovlašten skinuti bez posebne najave i obrazloženja, te potraživati naknadu u vidu pretrpljene štete od osobe koja je postavila takav sadržaj.

Društvo SailCity, yacht charter Ltd. nema uređivačku kontrolu na onaj dio sadržaja portala objavljen od strane korisnika, te bilo kakva ponuda, izraženo mišljenje, reklama ili drugi informacijski sadržaj potječu od korisnika, a ne od društva SailCity, yacht charter Ltd.. Iz navedenog razloga  društvo SailCity, yacht charter Ltd. ne jamči za točnost, istinitost, korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti upotrebe za bilo koju određenu namjenu.

Svaki Korisnik se obvezuje da neće na web portalu www.sailcity.com postavljati, objavljivati, zamjenjivati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe vlasničkoj zaštiti ili autorskom i srodnim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Društvo SailCity, yacht charter Ltd. odriče bilo kakvu odgovornost u takvim slučajevima.

6. IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Društvo SailCity, yacht charter Ltd. ističe da svi podaci sadržani u oglasima, porukama, tekstovima, fotografijama i drugim prikazanim materijalima, a koji su objavljeni na web portalu isključiva su odgovornost korisnika (Partnera) od kojih je takav sadržaj nastao.  Društvo SailCity, yacht charter Ltd. ne daje nikakva jamstva glede istinitosti, potpunosti i točnosti sadržaja takvog materijala. Pristupanjem web portalu svaki partner i krajnji korisnik se neopozivo obvezuju nadoknaditi svu imovinsku i neimovinsku štetu koju bi vlasnik web portala www. sailcity.com  pretrpio, a koja je nastala temeljem zahtjeva drugih korisnika ili trećih osoba po bilo kojoj osnovi vezanoj za dostavljeni i objavljeni materijal.

Korisnik bezuvjetno izjavljuje da neće smatrati odgovornim društvo SailCity, yacht charter Ltd. i njegove prodajne agente za naknadu bilo kakve štete uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem web portala www.sailcity.com, osim u slučaju namjerne zlouporabe stranice od strane vlasnika portala. Ova izjava o odgovornosti se odnosi na sve vrste šteta uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, prekidom, kvarom, kašnjenjem u radu, računalnim virusom, krađom, uništenjem, neovlaštenim pristupom, hakerskim napadom, raskidom ugovora, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

SailCity, yacht charter Ltd.  ne jamči svojim korisnicima i partnerima da uporaba i korištenje web portala www.sailcity.com neće biti prekinuto zbog prekida u komunikacijskim linijama, kvarom, računalnim virusom, neovlaštenim pristupom i zlouporabom podataka od trećih osoba, neprikladnom radnjom ili bilo kakvom drugom radnjom ili propuštanjem obavljanja radnje, te isti odriče odgovornost za bilo kakvu pretrpljenu štetu.

Partneri i korisnici prihvaćaju periodično primanje e-mail poruka od strane izdavača web stranice u cilju promocije budućih aktivnosti i radnji koji idu za pružanjem još kvalitetnije i bolje usluge. Partneri i korisnici su također suglasni da e-mail može sadržavati i reklamni sadržaj.

Partner je suglasan te ovlašćuje društvo SailCity, yacht charter Ltd. da u svrhu publiciranja i reklamiranja vlastite stranice koristi sadržaj postavljen od strane korisnika u drugim medijima.

SailCity, yacht charter Ltd.  nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak koji bi pretrpio krajnji ili Partner korisnik iz razloga što se isti oslonio na informacije objavljene na portalu.

Bilo kakvi sporovi nastali između korisnika usluga (partnera i krajnjih kupaca) web portala www. sailcity.com rješavaju se isključivo i neposredno između korisnika usluga. Društvo SailCity, yacht charter Ltd. nije odgovorno niti može biti odgovorno za  bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

7. NADZOR

SailCity, yacht charter Ltd. također zadržava pravo brisanja Ponuda kojim se krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, vrši bilo kakav vid zabranjene diskriminacije, koji je uvredljiv, protivan dobrim poslovnim običajima, klevetnički, protivan uobičajenim pravilima morala u poslovanju, koji je sumnjiv na način da postoji bojazan da je riječ o ukradenom ili ilegalnom plovilu (robi), narušava kvalitetu i/ili standard portala.

Postavljeni oglasi od strane Partnera moraju sadržavati podatke o usluzi koja se prodaje, te druge podatke sukladno postavkama samog web portala. Ponude koje sadrže fotografije plovila moraju se odnositi isključivo na plovilo koje se nudi gostima. Društvo SailCity, yacht charter Ltd. u cilju ostvarenja vrhunskih profesionalnih uvjeta i razine kvalitete sadržaja portala zadržava  pravo da uređuje, izmjenjuje, obriše ili ne objavi sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriteriju.

SailCity, yacht charter Ltd.  bezuvjetno zadržava pravo da prema vlastitoj procijeni bilo stalno, bilo periodično vrši  kontrolu sadržaja na web portalu www.sailcity.com s ciljem da osigura cjelovito poštivanje ovih Uvjeta korištenja od strane svih sudionika. Također, SailCity, yacht charter Ltd.  zadržava pravo bez prethodne pismene ili usmene obavijesti ukloniti sav onaj materijal koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti dodijeljene korisničke račune.

8. RAZNO

Slanjem poruka, komentara ili bilo kojih drugih informacija na portal, smatra se da je korisnik suglasan da SailCity, yacht charter Ltd.  koristi te informacije, poruke ili komentare u svrhu istraživanja tržišta i promocije svojih usluga.

U slučaju da nadležni sud ili drugo ovlašteno tijelo utvrdi ništetnost neke od gore navedenih odredbi, ista ne utječe na valjanost i zakonitost ostalih odredbi ovih Uvjeta korištenja. SailCity, yacht charter Ltd.  zadržava pravo po eventualnom utvrđenju ništetnosti neke odredbe istu zamijeniti novom koja odgovara cilju i smislu zamijenite odredbe.

Svaki korisnik se obvezuje sve sporove nastale u odnosu s društvom SailCity, yacht charter Ltd.  riješiti mirnim putem u roku od šezdeset dana, u protivnom se ugovara nadležnost  stvarno nadležnog suda u Ptuju, te se ugovara primjena pozitivnih propisa Republike Slovenije.

Pristupom web portalu smatra se da je svaki korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio, te da je s istima u cijelosti i bezuvjetno suglasan.

 
 
 

Iščete najboljšo ponudbo?

Naša ekipa vam bo pomagala! Kliknite tukaj in nam povejte, kaj iščete...

 
 
 

Brzi kontakt

+386(0)27801150

info@sailcity.com