Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje usluge smještaja gostiju na plovilima  putem internetskih stranica www.sailcity.com.

Na ovim stranicama možete saznati koji su općeniti uvjeti prodaje na stranicama www.sailcity.com

1.1.  SailCity pruža putem Interneta uslugu smještaja gostiju na plovilima. SailCity je zaštićeni trademark trgovačkog društva SailCity, yacht charter Ltd. za usluge i turistička agencija, Republika Slovenija, Kicar 4 d, Ptuj, VAT: 41623177, e mail: info@sailcity.com.

1.2.  Kupac je svaka fizička ili pravna osoba zastupana od strane ovlaštene osobe koja u cijelosti prihvati i zaključi Ugovor o smještaju gostiju na plovilima putem web portala www.sailcity.com. Fizičke osobe koje nemaju  navršenih 18 godina života ne mogu biti ugovorna strana, te isti neće biti prihvaćeni kao kupci. Kupac izjavljuje i potvrđuje  pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da ima navršenih 18 godina života, odnosno da je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Kupac nadalje izjavljuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da je ovlašten bilo u svoje ili tuđe ime, odnosno u ime pravne osobe  ispuniti Booking Form čime postaje ugovorna strana koja je upoznata i koja pristaje na sadržaj Ugovora o smještaju gostiju na plovilima, te Općim uvjetima poslovanja izdanim od strane vlasnika plovila, odnosno pravne ili fizičke osobe ovlaštene na zastupanje vlasnika plovila.

1.3.  Partner je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik plovila koje se nudi posredstvom SailCity-a, odnosno pravna ili fizička osoba ovlaštena na zastupanje vlasnika plovila.

1.4.   Ugovorena cijena je krajnja cijena koju je Kupac dužan platiti i koja predstavlja  bitan uvjet zaključenja ugovora o smještaju gostiju na plovilu sa Partnerom.

 

OPSEG USLUGA

Putem ovog web portala, SailCity nudi online platformu pomoću koje Partneri oglašavaju  plovila koja udovoljavaju pozitivnim pravnim propisima Republike Slovenije za pružanje usluga nautičkog turizma, te koja su slobodna i na  raspolaganju za rezervaciju, a kupci (posjetitelji) stranice mogu ih slobodno i u svakom trenutku rezervirati. Rezervacijom putem SailCity.com-a ulazite u izravni (zakonski obavezujući) ugovorni odnos s vlasnikom plovila čije ste plovilo rezervirali radi usluge smještaja na plovilu. Od trenutka kada obavite rezervaciju mi djelujemo isključivo kao posrednik između vas i vlasnika plovila (Partnera), na način da Partneru prenosimo sve relevantne podatke vaše rezervacije, a vama šaljemo poruku e-poštom s potvrdom rezervacije umjesto i u ime Partnera, kao i ostalu dokumentaciju nužnu za ispunjenje ugovora.

Informacije koje se nalaze na našem web portalu temelje se na informacijama koje dobivamo posredno ili neposredno od Partnera. U tom smislu, Partneri imaju punu odgovornost za raspoloživost plovila i drugih informacija prikazanih na našem web portalu. SailCity ulaže znatan svakodnevni profesionalni napor i vještinu pri pružanju usluga ali ne može potvrditi, niti jamčiti da su sve navedene informacije na web portalu točne, potpune i istinite, niti može biti odgovoran za bilo kakve pogreške, uključujući očigledne i pravopisne pogreške, netočne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili pak za  nedostatak ažuriranih informacija.

Putem web portala, SailCity također nudi mogućnost svojim kupcima pomoć pri ugovaranju osiguranja od otkaza rezervacije smještaja na plovilu (putovanja) kod prvoklasne osiguravajuće kuće sukladno njihovim Općim uvjetima osiguranja.

Naš web portal nije i ne može se smatrati preporukom niti potvrdom kvalitete, nivoa usluge ili klasifikacije bilo kojeg raspoloživog plovila ili osobe koji nudi plovilo.

Nakon izvršenja rezervacije određenog plovila putem našeg web portala zaprimit će te putem e-maila formalni Ugovor o pružanju usluga smještaja gostiju na plovilu, a koji ugovor će detaljno regulirati obvezno pravni odnos između Vas (kupca) i Partnera.

 

CIJENE I JAMSTVO NAJBOLJE CIJENE

NAŠA JE USLUGA KUPCIMA BEZ IZNIMKE BESPLATNA. ZA RAZLIKU OD MNOGIH DRUGIH, SailCity VAM NEĆE NAPLATITI SVOJE USLUGE NITI DODATI BILO KAKVE TROŠKOVE (REZERVACIJE) NA CIJENU NAJMA PLOVILA.

SailCity je ovlašten te će izvršiti uslugu naplate rezervirane usluge putem sigurnog servera u ime i za račun partnera, te će transferirati zaprimljena novčana sredstva direktno Partneru sukladno odredbama Ugovora o poslovnoj suradnji s Partnerom.

SailCity Vam u svakom trenutku omogućava da platite najnižu moguću cijenu za svoj svoj smještaj na plovilu. Ukoliko na dan izvršene rezervacije pronađete plovilo iste registracijske oznake i imena po nižoj cijeni od one popstignute rezervacijom, nadoknadit ćemo Vam razliku između naše cijene i niže cijene u skladu s Pravilima „Garancija najpovoljnije cijene

Sve cijene na stranici SailCity.com izražene su za uslugu smještaja na plovilu  i prikazane su s PDV-om i svim drugim pristojbama, osim ako na našem web portalu ili poruci e-pošte s potvrdom rezervacije nije drukčije navedeno.

U slučaju prekrižene cijene, uzimamo u obzir trenutačne cijene.

 

PLAĆANJE

Plaćanje na web portalu www.sailcity.com  je sigurno.

Kupac plaćanje može izvršiti:

-      Kreditnom karticom (on line plaćanje)
-      Internet bankarstvom
-      Nalogom za plaćanje

Izbor kreditnih kartica koje možete koristiti u svakom trenutku možete pronaći na našem web portalu.

U slučaju da kupac kao opciju izabere plaćanje putem Internet bankarstva plaćanje se smatra izvršenim u trenutku doznake novčanih sredstava na račun trgovačkog društva SailCity, yacht charter Ltd. za usluge i turistička agencija, te se u tom trenutku vrši Potvrda sačinjene rezervacije. U slučaju da je isto plovilo rezervirano i plaćeno od strane drugog kupca prije nego što stigne doznaka novčanih sredstava, SailCity, yacht charter Ltd. vrši povrat cjelokupnog iznosa u roku od 48 sati ili po nalogu Kupca traži drugu ponudu istih ili sličnih karakteristika.

 

NAŠE OBVEZE

SailCity ima obvezu u najkraćem mogućem roku proslijediti sve relevantne informacije sadržane u Booking Formu vezane za svaku sačinjenu rezervaciju Partneru.

SailCity također sukladno ovlaštenju danom od Partnera vrši od Kupaca naplatu ugovorene cijene za višednevni smještaj gostiju na plovilu. SailCity će primiti od strane Kupca  ugovorenu cijenu u svoje ime a za račun Partnera koji pruža uslugu smještaja gostiju na plovilu. SailCity će izvršiti isplatu zaprimljene ugovorne cijene Partneru na način i u rokovima kako je  to precizirano zaključenim Ugovorima o poslovnoj suradnji sa svakim Partnerom.

SailCity će potvrditi Kupcu  zaprimljenu rezervaciju sa svim ugovorenim uslugama odmah nakon primitka ugovorne cijene za rezerviranu uslugu prema uvjetima plaćanja naznačenim na web portalu. Potvrđujući voucher će također biti poslan kupcu na e-mail adresu naznačenu od strane samog kupca prilikom postupka rezervacije usluge i to u roku od 48 sati nakon zaprimljene uplate ugovorene cijene.

Kupac preuzima isključivu odgovornost za točnost i istinitost podataka naznačenih u Booking Forms-u,  te je isti odgovaran za pravovremeno ažuriranje dostavljenih/ upisanih podataka. Kupac također preuzima obvezu dostaviti sve relevantne informacije Partneru nužne za zaključenje i ispunjenje ugovornih obveza.

Kupac je također isključivo odgovoran da sukladno proceduri naznačenoj na web portalu  izvrši potpuno plaćanje ugovorene cijene poštujući pri tome  jasno specificirane rokove i visinu pojedinog obroka koji dospijeva na naplatu.

 

OTKAZ REZERVACIJE

Rezervacijom smještaja na određenom plovilu prihvaćate relevantna pravila vezana za otkazivanje rezervacije i nedolazak, kao i sve dodatne uvjete (pružanja usluge) Partnera koji se mogu odnositi na vašu rezervaciju ili biti primijenjeni tijekom vašeg boravka. Opća pravila poslovanja Partnera vezana za otkazivanje rezervacije i nedolazak biti će Vam dostavljeni u poruci e-pošte s potvrdom rezervacije. Molimo, imajte na umu da za određene cijene i posebne ponude ne postoji mogućnost otkazivanja rezervacije ili izmjene.

Ako želite pregledati, izmijeniti ili otkazati rezervaciju, upute za to možete pronaći u poruci e-pošte s potvrdom rezervacije. Imajte na umu da vam može biti naplaćena naknada za otkazivanje u skladu s pravilima Partnera vezanim za otkazivanje rezervacije i nedolazak. Predlažemo i savjetujemo vam da prije rezervacije pažljivo pročitate pravila (Opće uvjete poslovanja) Partnera vezana za otkazivanje rezervacije i nedolazak.

Mogućnost otkazivanja ne vrijedi za rezervacije učinjene u vremenskom periodu manjem od 30 dana od dana ugovornog preuzimanja plovila i isplovljavanja.

SailCity ima pravo da u roku od 48 sati od izvršene rezervacije istu besplatno otkaže uz povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa bez zaračunavanja bilo kakvih troškova ili penala te uz naše podmirenje cjelokupnih troškova povrata novčanih sredstava.

 
 
 

Iščete najboljšo ponudbo?

Naša ekipa vam bo pomagala! Kliknite tukaj in nam povejte, kaj iščete...

 
 
 

Brzi kontakt

+386(0)27801150

info@sailcity.com