Prenova elektronskega poslovanja v podjetju MESTO JADER d.o.o.

Operacija »Prenova elektronskega poslovanja v podjetju MESTO JADER d.o.o.« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov: 

 • Elektronska izmenjava med partnerji
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajni video
 • Krepitev kompetenc - usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. 

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Rezultati operacije bodo 1) vzpostavljen zaščiten sistem za elektronsko izmenjavo med partnerji, 2) prenovljena spletna stran podjetja, prilagojena poslovanju na tujih trgih, 3) vzpostavljena spletna trgovina, 4) izdelan produktno-prodajni predstavitveni video podjetja in 5) okrepljene kompetence zaposlenih na področju digitalne transformacije. 

Višina sofinanciranja je 30.000 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.

 
 
 

Blog bottom

Hold for a second and read ...

Puzzled and lost?

All blogs

 • Which is better: catamaran vs monohull sailboats

  15.11.2023

  Sometimes, it's challenging to decide what sailboat to choose to charter or even buy. Here are the main differences and benefits between catamaran sailboats and monohulls. First and foremost – sailing. The power of this single word can evoke a plethora of emotions. Sailing is a challenging activity that allows you to experience the beauty of your surroundings, the thrill of adventure and the sense of freedom.
  Read more
   
 • Diving in Croatia: best dive sites and underwater wonders

  14.07.2023

  Scuba diving's natural allure lies in its ability to immerse you in a serene underwater world full of vibrant landscapes and fascinating marine creatures. Can you imagine yourself swimming alongside schools of silver fish or catching a glimpse of majestic dolphins in their natural habitat? Diving can be an exhilarating experience, as you leave the familiar world behind and dive into the deep, quiet depths of the unknown. The underwater world, which is usually hidden from our daily lives, can fill us with awe and never fails to captivate us.
  Read more
   
 
 
 
I AGREE

Our website uses cookies for better user experience

By continuing to browse our website you agree to our use of cookies which helps us provide you with a good user experience on our website. We use Google Analytics for our own analytical purposes and it installs cookies for this purpose (delete GA cookies). More about cookies.